Vognsild beboerforening

 

Vognsild beboerforening

 

Aktiviteter

Vognsild og Omegns Beboerforening arrangerer dilettant i byens klubhus, affaldsindsamling på vejene i og omkring Vognsild foruden opsætning af flagallé 4 gange årligt i forbindelse med påske, pinse, konfirmation og sommerfest. Desuden arrangerer vi fællesspisning i byens klubhus og vi opstiller byens juletræ – med efterfølgende juletræs tænding.

 

 

 

Bestyrelse:

Formand: Christine Odgaard

Øvrige medlemmer:

Hanne Godthaab Nielsen

Dora Joel Jensen

Jacob Kristensen

 

 

Kasserer: Tonni Klausen - 2229 0342